Wat is SuperSpec!?

SuperSpec! is een gebruiksvriendelijk en betaalbaar softwareprogramma, voor het beheren van recepturen en productspecificaties.

De beoogde gebruikers binnen uw bedrijf zijn:

• Kwaliteitsmanagers
• Productontwikkelaars


De informatie die wordt beheerd binnen SuperSpec! dient om retailers, overheden, consumenten, consumentenorganisaties en last but not least uzelf, snel en adequaat van productinformatie-op-maat te voorzien.

De sterke punten van SuperSpec!  

 
• Zeer uitgebreide productspecificatiemogelijkheden, van grondstoffen, recepturen en artikelen.
• Rekenmodule voor berekening voedingswaarden en kwantitatieve ingrediëntendeclaratie (kwid).
• Klant-specifieke rapportages voor afnemers, zoals retailers. Deze standaardrapportages kunnen naar wens door uzelf of voor u worden ontworpen.
 
• Snelle implementatie, het systeem kan direct in gebruik worden genomen.
• Eenvoudig en gebruiksvriendelijk, na een korte opleiding kunt u het pakket zelfstandig beheren.
 
• Goede prijs/prestatieverhouding
• Goede after-sales ondersteuning: direct en snel contact bij vragen en eventuele problemen.

 
 
Waarom SuperSpec!?  
 
Op dit moment gebruiken veel voedingsmiddelenbedrijven zelf ontworpen oplossingen voor het beheren van productspecificaties, zoals spreadsheets. Dit is arbeidsintensief, onoverzichtelijk en brengt onnodig hoge kosten met zich mee.
Daar komt bij dat het pallet aan productspecificaties waarover uw relaties informatie wensen steeds uitgebreider wordt. Het kunnen berekenen van de kwantitatieve ingrediëntendeclaratie volstaat bijvoorbeeld al lang niet meer.
Retailers en andere afnemers vragen u het hemd van het lijf, voor zij uw product in hun assortiment opnemen. Zij willen vaak ingevulde kwaliteitsdocumenten ontvangen ter grootte van meerdere pagina’s. De informatie daarin betreft bijvoorbeeld ingredientendeclaratie volgens de Warenwet, gegevens m.b.t. de voedingswaarde, de microbiologische kwaliteit, organoleptische en voedingskundige gegevens, claims (kosjer, GMO etc.), het al dan niet aanwezig zijn van allergenen, de gebruikte verpakkingsmaterialen, de afmetingen van de producten, en nog veel meer.
Ook de overheid wil steeds gedetailleerder worden geïnformeerd. De eisen die de Europese Unie stelt, nemen ‘FDA-achtige’ proporties aan. Toekomstige wetgeving zal steeds meer eisen stellen aan uw productspecificaties en etikettering.
De derde groep die informatie zoekt, zijn consumenten en consumentenorganisaties. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan nieuwe ontwikkeling als "ik kies bewust".
 
   
Kortom, afnemers, consumenten en overheden willen:  
• steeds méér productinformatie
• productinformatie op maat
• informatie per ommegaande
 
   

SuperSpec! is ontworpen om op een flexibele en snelle manier in deze wisselende en groeiende informatiebehoefte te voorzien.

 
  • Basisgegevens als bijvoorbeeld de samenstelling van een ingrediënt of een bepaalde verpakking hoeven maar één keer te worden ingevoerd. Hetzelfde geldt bij het aanbrengen van wijzigingen.
• Als de generieke gegevens eenmaal zijn ingevoerd, kunnen ze – steeds opnieuw - worden gebruikt voor specificeren van uw eindproducten.
  • Aan één eindproduct kunnen verschillende standaardrapportages worden gekoppeld, naar wens van de klant of de overheid. In zo’n rapportage wordt dan een deel van de productspecificaties op een overzichtelijke manier gepresenteerd.
   
 
Aanvullende en technische informatie  
 
Deze website zal zo af en toe worden voorzien van extra of nieuwe informatie. Voor vragen, actuele informatie of een demonstratie wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen.  
 

Wat is SuperSpec!?


De sterke punten van SuperSpec!Waarom SuperSpec!?Aanvullende informatie